top of page

Personvern

Nøkkelen i låsen
Informasjon om Orgonitt.nets behandling av dine personopplysninger

Orgonitt.net tar vare på din personlige integritet. Det innebærer for eksempel at vi er åpne om hva vi gjør med personopplysningene dine, at vi ikke selger personopplysningene dine til andre selskap og at vi følger gjeldende regler rundt databeskyttelse. 

 

Nedenfor beskriver vi hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvilke rettigheter du har, hva du gjør hvis du har spørsmål m.m. 

 

Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Orgonitt.net Zarina Tibilova, org. nr 912 325 326, (Orgonitt.net) er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi om deg?

Hvilke personopplysninger vi behandler, avhenger av om du er kunde eller gjest. Se mer i den detaljerte informasjonen lenger ned.

Hvilke formål behandles personopplysningene dine for?

Vi behandler personopplysningene dine med forskjellige formål. Se mer i den detaljerte informasjonen lenger ned. For deg som er kunde er det viktig å forstå at Orgonitt.net for eksempel behandler kjøpshistorikken og søk- og bruksoppførselen på nettsiden vår for å kunne anbefale andre produkter som vi tror du også kan være interessert i, samt for å rette personlige tilbud til deg.

 

Hvilke rettigheter har du, og hva gjør du?

Du har enkelte rettigheter når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger. Kontakt Orgonitt.net via vår kundeservice ved å klikke her. Du kan lese mer om rettighetene dine nedenfor.

 

Rett til tilgang

 

Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så tilfelle få en viss informasjon om for eksempel hvorfor vi behandler opplysningene og hvor lenge vi lagrer dem. Du har også rett til å få en kopi av alle personopplysningene dine.

 

Rett til rettelse

 

Du har rett til å få rettet feilaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg selv.

 

Rett til sletting og begrensning

 

I enkelte tilfeller har du rett til å få personopplysningene dine slettet, for eksempel om det mangler lovlig grunn til behandlingen eller at vi ikke lenger trenger personopplysningene. Under visse forutsetninger kan du ha rett til å kreve at vi begrenser vår behandling til lagring av opplysningene dine, og at vi ikke bruker dem på annen måte, for eksempel om vi ikke lenger trenger personopplysningene, men du trenger dem for å kunne hevde din rett i en domstol.

 

Rett til innvending

 

Siden vi behandler personopplysningene dine for direktemarkedsføring, har du rett til å innvende mot det. Vi vil da avslutte direktemarkedsføringen. Du har også rett til å innvende mot behandling som skjer med støtte av en berettiget interesse. Under den detaljerte informasjonen om kunder nedenfor, ser du hva våre berettigede interesser er.

 

Rett til dataportabilitet

 

Når vi behandler personopplysningene dine for å fullføre en avtale med deg, eller med støtte i ditt samtykke, har du rett til såkalt dataportabilitet. Det innebærer at du kan få ut personopplysningene dine i et strukturert og maskinlesbart format som gjør at du kan flytte personopplysningene dine. Til forskjell fra retten til tilgang, omfattes kun de personopplysningene du selv har gitt oss.

 

Hva gjør du hvis du har spørsmål eller klager?

Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av personopplysningene dine, kan du ta kontakt med vår kundeservice på  e-post; info@orgonitt.net eller på telefon; 902 91 594. Du kan sende e-post med spørsmål om dine rettigheter eller andre spørsmål om hvordan Orgonitt.net arbeider med databeskyttelse til info@orgonitt.net.

 

Du har også alltid rett til å levere en klage eller anmeldelse for overtredelser av gjeldende regler for databeskyttelse til Datatilsynet

 

Hva skjer hvis vi endrer vår håndtering av personopplysninger?

Hvis vi for eksempel skal begynne å behandle personopplysningene dine med nye formål, samle inn flere opplysninger eller dele opplysningene dine med nye selskap, vil du få informasjon om dette fra oss. Den siste versjonen av informasjonen kan alltid finnes på https://orgonitt.net.

 

Hva gjelder for bruk av informasjonskapsler (cookies)?

 Hvis du vil vite mer om bruk av informasjonskapsler på nettsiden vår, kan du lese mer her.

Detaljert informasjon til alle kunder

Nedenfor finnes informasjon om vår behandling av personopplysningene dine. Orgonitt.nets generelle kjøpsvilkår finner du her.

 

Hva slags personopplysninger om deg behandler vi?

De opplysningene vi behandler om deg, er navn, adresse, epostadresse, kjønn, fødselsdato, mobilnummer, kjøpshistorikk, kundesegment, produktvalg, søke- og brukeroppførsel på nettsiden vår, kundenummer, ordrenummer, ip-adresse, samt din kommunikasjon med oss.

 

Hvilke formål behandles personopplysningene dine for?

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

 Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere ditt kjøp på nettsiden vår, inkludert å behandle dine bestillinger, returer og reklamasjoner.

 

Juridisk grunnlag for denne behandlingen: avtale

 •  Vi bruker personopplysningene dine for å sende deg beskjeder om leveringsstatus eller ved problemer med levering av produktene dine.

 •  Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere betalingene dine.

 •  Vi vil tilby deg forskjellige betalingsalternativer og kommer til å gjøre en analyse av hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige for deg, samt din betalingshistorikk og dine kredittvurderinger.

 •  Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere forespørsler fra deg via vår kundeservice, via epost, telefon og sosiale medier.

 •  Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere garantispørsmål og klager angående produkter.

 •  Vi bruker personopplysningene dine for å identifisere deg og for å bekrefte at du har den lovfestede minimumsalderen for å gjennomføre kjøp på nettsiden vår.

 

Juridisk grunnlag for denne behandlingen: rettslig forpliktelse

 • Vi bruker personopplysningene dine for å bekrefte adressen din overfor eksterne partnere.

 

Juridisk grunnlag for denne behandlingen: interesseavveining

 • Vi bruker personopplysningene dine for å sende deg nyhetsbrev og tilbud.

 • Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine for å oppfylle krav i lover, rettsavgjørelser og myndighetsbeslutninger.

 

Juridisk grunnlag for denne behandlingen: rettslig forpliktelse

 • Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
  For å oppfylle våre forpliktelser under og etter ditt kjøp av et produkt: tolv (12) måneder fra ditt siste kjøp.

 • For markedsføring og kontakt med kundeservice som baseres på en interesseavveining: tolv (12) måneder fra ditt siste kjøp.

 • For bokføring: sju (7) år pluss inneværende år i henhold til gjeldende lov.

 • For samtlige juridiske forpliktelser lagres opplysningene så lenge som gjeldende lov krever.

Hvor hentes personopplysningene fra?

 Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du gjennomfører kjøp, kontakter oss m.m.

 

Er det frivillig å oppgi personopplysninger?

 Alle personopplysningene dine, bortsett fra «selskap» og «lagrede kredittkort» kreves for at du skal kunne gjennomføre et kjøp på nettsiden vår.

 

Hvem deler vi personopplysningene din med?

Vi deler personopplysningene dine med selskap som leverer betalingsløsninger, levering av produktene dine, markedsføringsrelaterte tjenester til oss, for eksempel for å håndtere og kommunisere utsendelser og tilbud, samt IT-relaterte tjenester, for eksempel lagring og vedlikehold. Tjenestetilbyderne får kun behandle personopplysningene dine i henhold til våre instrukser, og kan ikke benytte dem til deres egne formål.

 

Mottakerne av personopplysningene dine befinner seg innenfor EU-/EØS-området. For mottakere utenfor EU/EØS har vi sørget for at det foreligger tilstrekkelig beskyttelse for personopplysningene dine gjennom såkalte standardiserte bestemmelser om databeskyttelse. Ta kontakt dersom du ønsker å se disse.

 

Gjøres automatiserte avgjørelser?

Vi gjør ingen automatiske avgjørelser om deg.

bottom of page